inspektor ochrony
danych


Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A. oraz w powołanych spółkach celowych jest Pan Robert Wakoń e-mail: [email protected], tel. +48 602 518 718.